RUHSAT ONAYI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
İnşaat Alanı 200 m2 yi Geçen Yapılar İçin
 
-Başvuru dilekçesi
-Yapı sahibi kimlik fotokopisi
-Tapu (son 1ay tarihli,hissedarlı ise tüm hissedarların  müteahhit firmaya verilen vekaletnameleri)
-Aplikasyon krokisi (son 1 ay tarihli)
-İmar durumu belgesi (son 1 ay tarihli)
-Plankote ve Su Basman Kotu tutanağı
-Adres Tespiti (Numarataj) Belgesi
-Mimari Proje ve data CD, Statik Proje ve data CD, Elektrik Tes. Projesi, Mekanik Tes. Projesi
-1000m2 üzerindeki ve ana cadde, bulvara cephesi olan parseller için Peyzaj Projesi
-Proje müellifleri Mimar ve Mühendislerin ilgili meslek odalarından alınan güncel sicil durum belgeleri
-Yapı sahibi ile müteahhit arasındaki sözleşme
-Müteahhit ile Yapı Denetim Firması arasındaki sözleşme
-Müteahhit vergi levhası, şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri ve ticaret odası kayıt belgesi( t.o.k.b aslı 1 ay tarihli)
-Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Kayıt Numarası
-Müteahhit Yetkilisi kimlik fotokopisi
-Şantiye şefliği sözleşmesi ve Şantiye Şefi sicil durum belgesi, taahhütnamesi, imza sirküsü, ikametgahı
-Yapı denetim hizmet sözleşmesi
-Yapı denetim hizmet bedelinin ödendiğine dair dekont
-Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi için yatırılan Damga Vergisi Makbuzu
 
Tadilat Ruhsatı Talebi İçin
 

-Tadilat ruhsatı başvuru dilekçesi  
-İmar durum belgesi ( son 1 yıllık),
-Tapu ( son 1 aylık)
-Plankote
-Aplikasyon krokisi
-Tadilat gerektiren durumla ilgili projeler ve ilgili mühendislerin tadilat sicil durum belgeleri,
-Yapı denetimli projelerde m2 değişikliği olan durumlarda yeni Yibf ve yapı denetim hizmet sözleşmesi
 
Ruhsat Yenileme İçin
 

-Başvuru dilekçesi ,(adres ve tlf no yazılması ve dosya içindeki evrak listesinin yazılması kaydı ile )
-Yapı sahibinin kimlik fotokopisi,
-Tapu (son 1 aylık),
-İmar durum belgesi  ( son 1 yıllık )
 
 
 
 
İletişim Bilgileri
 
 
İletişim Formu